Αυτοεκτίμηση και παιδί

Τα άτομα με ψηλή αυτοεκτίμηση τείνουν να είναι πιο ευτυχισμένα, πιο αισιόδοξα, προσαρμόζονται ομαλά, εκδηλώνουν συναισθηματική σταθερότητα. Διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων, είναι λιγότερο αμυντικά και αντιμετωπίζουν κατάλληλα την κριτική. Δεν επαίρονται, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και υποκύπτουν δύσκολα στις πιέσεις για συμμόρφωση. Αντίθετα, τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση βρίσκονται σε διάσταση με τον εαυτό τους και με τους άλλους, έχουν φτωχή προσαρμογή, υπέρμετρο άγχος και είναι εξαρτώμενα. Παρουσιάζουν κατάθλιψη και είναι εσωτερικά διαταραγμένα.

 

Στρατηγικές ανάπτυξης αυτοεκτίμησης για το παιδί:

 • Εκφράζουμε αγάπη, ζεστασιά και στοργή και τη χωρίς όρους αποδοχή του παιδιού ως πρόσωπο.
 • Αναγνωρίζουμε, σεβόμαστε και ενθαρρύνουμε τις ατομικές διαφορές.
 •  Σεβόμαστε την ελευθερία της ατομικής δράσης μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια και όρια συμπεριφοράς. Ενθαρρύνουμε την αυτονομία και την εξερεύνηση.
 • Ακούμε προσεκτικά το παιδί και του προσφέρουμε ευκαιρίες για ατομική έκφραση.
 • Χρησιμοποιούμε το μικρό όνομα του παιδιού.
 • Επαινούμε τα θετικά στοιχεία κάθε παιδιού και το βοηθούμε να εστιάζεται στις δυνατότητες του παρά τις αδυναμίες του.
 • Διδάσκουμε το παιδί να δέχεται την αποτυχία. Το βοηθούμε να βρίσκει τρόπους υπέρβασης της.
 • Αποφεύγουμε τις συγκρίεις και τον ανταγωνισμό.
 • Δημιουργούμε ευκαιρίες επιτυχίας του παιδιού.
 • Αποφεύγουμε την υπερπροστασία.
 • Δίνουμε ευκαιρίες στο παιδί να κάνει επιλογές και να αναλαμβάνει υπευθυνότητες και πρωτοβουλίες.
 • Ενθαρρύνουμε το παιδί να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν.
 • Αφιερώνουμε στο παιδί χρόνο παίζονταε, διαβάζοντας και συζητώντας μαζί του και γενικά ασχολούμενοι με κάτι που το ενδιαφέρει.
 • Είμαστε θετικό πρότυπο αυτοεκτίμησης.

Δημιουργία θετικής συμπεριφοράς:

 • Αποφεύγω την σωματική τιμωρία.
 • Εστιάζω στα θετικά του παιδιού.
 • Ενθαρρύνω και επαινώ τη θετική συμπεριφορά.
 • Ανταμείβω με μέτρο.
 • Διατυπώνω θετικά τις οδηγίες- εντολές.
 • Μιλώ με ήρεμη φωνή.
 • Είμαι σταθερός και συνεπής.
 • Αν χρειαστεί εφαρμόζω λογικές συνέπειες – χωρίς συναισθηματική φόρτιση.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s